Bloc nacionalista valencià Alcoi Llibre Descarregar el llibre
alcoifutur Projecte de ciutat

Presentació: Global/Local

Des de la revolució industrial, les ciutats han assolit cada vegada major protagonisme (creixement urbà, demogràfic i econòmic, diferenciació social, activitats culturals, protagonisme polític...).

Actualment estem vivint un procés de globalització, on les grans decissions vénen de fora de la ciutat.

Presentació

Poden fer les ciutats alguna cosa enfront d'aquest procés? Poden les ciutats gestionar algun aspecte de la globalització?

Les ciutats poden fer molt. Pràcticament, tot o quasi tot ocorre dins de la ciutat.

Segons Manuel Castells i Jordi Borja, les ciutats es troben avui en una cruïlla indefugible, i han de donar resposta almenys a cinc reptes, on l'actuació de l'àmbit local és imprescindible:

  1. Nova base econòmica: els governs locals poden influir en la promoció econòmica i en la creació de les condicions de productivitat i de competitivitat (polítiques fiscals, comunicacions, infrastructures...).
  2. Infraestructura urbana: l'àmbit local és l'autoritat més directament relacionada amb les necessitats de la ciutat, i la que pot prendre les decisions més adients.
  3. Qualitat de vida: és l'objectiu fonamental de tota acció pública, el benestar dels ciutadans, mitjançant polítiques equilibradores i de serveis de qualitat.
  4. Integració social: defensar el particularisme de base històrica i territorial, i crear mecanismes d'integració; en definitiva, aspirar a viure en igualtat i conviure en la diversitat.
  5. Governabilitat: En la representació democràtica, l'administració local és la més propera al ciutadà i la més legimitada, enfront de l'estat que queda lluny.
Conclusió: La ciutat és un àmbit d'actuació cada vegada més decisiu i on ens juguem gran part del nostre futur (la "glocalització").
Bloc nacionalista valencià ciutat d'Alcoi

© 2007, Bloc nacionalista valencia Alcoi.
Contacte | Nota legal | Política de privacitat | by Sollutia